Thursday, August 24, 2017

(សូមទស្សនាវីដេអូ) អាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចរបស់កម្ពុជា សម្រេចបញ្ឈប់នូវសកម្មភាពរបស់ NDI និងបណ្តេញបុគ្គលិកបរទេសរបស់វិទ្យាស្ថាននេះចេញពីកម្ពុជា

No comments:

Post a Comment