Friday, February 27, 2015

សេចក្តីថ្លែងការណ៍ GMAC មេដឹកនាំសហជីពគួបង្ហាញភ័ស្តុតាងដែលអាចជឿជាក់បាន ជុំវិញការចោទប្រកាន់ពីការគំរាមសម្លាប់ ឫត្រូវដកការចោទប្រកាន់របស់ខ្លួន


No comments:

Post a Comment