Tuesday, October 18, 2022

សេចក្តីណែនាំ លេខ​ ០៧៦​ គ.ជ.ប.ស.ណ.ន​​ ស្តីពីកិច្ចសហការ និងវិធានការការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

 សេចក្តីណែនាំ លេខ​ ០៧៦​ គ.ជ.ប.ស.ណ.ន​​ ស្តីពីកិច្ចសហការ និងវិធានការការពារសន្តិសុខ សុវត្ថិភាព និងសណ្តាប់ធ្នាប់ សម្រាប់ការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះ និងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោត ឆ្នាំ២០២២

No comments:

Post a Comment