Saturday, March 02, 2019

ការប្រកាន់យកគោលនយោបាយឯកតោភាគី និងទ្វេភាគីដែលគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអាចធ្វើឱ្យប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់ អាសិប (RCEP)

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានគូសបញ្ជាក់ថា ពេលនេះក្នុងពិភពលោកទាំងមូល ប្រព័ន្ធពាណិជ្ជកម្មពហុភាគី ដែលមានលក្ខណៈសេរី និងបើកចំហ ស្ថិតក្នុងស្ថានភាពតានតឹង និងកំពុងប្រឈមនឹងការគំរាមកំហែងដោយសារប្រទេសមួយចំនួន រួមទាំងបញ្ហាប្រទេសមហាអំណាចធំៗប្រកាន់យកគោលនយោបាយឯកតោភាគី និងទ្វេភាគី ដែលគិតតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ធ្វើឱ្យគំនិតគាំពារនិយមមានការកើនឡើង ដែលកត្តានេះអាចធ្វើឱ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មសេរីនៅក្នុងតំបន់របស់ប្រទេសសមាជិក អាសិប ដូច្នេះ ប្រាកដណាស់ថា យើងត្រូវរួមគ្នាខិតខំប្រឹងប្រែង ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏មានសារៈសំខាន់នេះ ឱ្យបានទាន់ពេលវេលា។
លោកបានថ្លែងដូចនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងពិធីបើកអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី ៧ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) ដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញនូវសេចក្តីរីករាយដោយបានចូលរួមក្នុងពិធីបើកអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី៧ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) ដែលជាគំនិតផ្តួចផ្តើមរបស់អាស៊ាន ហើយដែលបានចាប់ផ្តើមចរចាដំបូងនៅឆ្នាំ ២០១២ ក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដែលមានប្រទេសចូលរួមចរចាចំនួន ១៦ ប្រទេស គឺប្រទេសសមាជិកអាស៊ានទាំង១០ និង ប្រទេសដៃគូពាណិជ្ជកម្មសេរីអាស៊ានចំនួន ៦ គឺ អូស្ត្រាលី ចិន ឥណ្ឌា ជប៉ុន កូរ៉េខាងត្បូង និង ណូវែលហ្សេឡង់ ។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ក៏បានសម្តែងនូវការស្វាគមន៍ និង ថ្លែងអំណរគុណចំពោះ រដ្ឋមន្ត្រី និង គណៈប្រតិភូនៃបញ្ហាប្រទេសចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង អាសិប (RCEP) ដែលកំពុងមានវត្តមាននៅលើទឹកដីអង្គរ ខេត្តសៀមរាប ដែលជាតំបន់ប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ល្បីរបស់កម្ពុជា៕
ប្រទេសសមាជិកនៃភាគីចរចាទាំងអស់ ត្រូវចាត់ទុកការចរចានាពេលនេះ គឺជាដំណើរការ «ឈ្នះឈ្នះ» ដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានថ្លែងថា ប្រទេសសមាជិកនៃភាគីចរចាទាំងអស់នៃកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ ត្រូវចាត់ទុកការចរចានាពេលនេះ គឺជាដំណើរការ «ឈ្នះឈ្នះ» ដែលគ្រប់ភាគីអាចទទួលយកបានទាំងអស់គ្នា ហើយដែលលទ្ធផលនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនឹងផ្តល់ផលប្រយោជន៍យ៉ាងច្រើនដល់គ្រប់ភាគី ទោះក្នុងកម្រិតខុសគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយ ។
លោកបានថ្លែងដូចនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងពិធីបើកអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី ៧ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) ដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ក៏បានលើកឡើងថា កន្លងមក លោកបានជំរុញឱ្យរដ្ឋមន្ត្រី និងក្រុមការងារចរចាខិតខំពិភាក្សាតាមវិស័យនីមួយៗ ដើម្បីបញ្ចប់ការចរចាតាមអាណត្តិដែលបានកំណត់ដោយថ្នាក់ដឹកនាំ អាសិប ទោះបីជាកម្ពុជាត្រូវធ្វើការកែទម្រង់លិខិតបទដ្ឋានច្បាប់មួយចំនួន និងត្រូវធ្វើតាមការសម្របសម្រួលជាមួយបញ្ហាប្រទេសដៃគូដទៃទៀតក៏ដោយ។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបន្ថែមថា ប្រជាជន អាសិប ទាំង ១៦ ប្រទេស មានរហូតដល់ ៤៥%នៃចំនួនប្រជាជនសរុបនៅលើពិភពលោក មានផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបជិត ៣០% នៃផលិតផលក្នុងស្រុកសរុបពិភពលោក ចំណែកពាណិជ្ជកម្មប្រទេស អាសិប មាន ២៨, ៥% នៃពាណិជកម្មពិភពលោក ហើយផលិតកម្មប្រទេស អាសិប មាន ៣១,៦% នៃផលិតកម្មផងដែរ៕
នាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន៖ ប្រទេសសមាជិក RCEP ដែលមានសេដ្ឋកិច្ចខ្ពស់ ត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ប្រព្រឹត្តកម្មពិសេស និងការបើកច្រកទីផ្សារដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួច

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានសំណូមពរឲ្យប្រទេសជាសមាជិក RCEP ដែលជាប្រទេសអភិវឌ្ឍមានស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចល្អប្រសើរ ដោះស្រាយបញ្ហាមួយចំនួនដោយត្រូវមានឆន្ទៈក្នុងការផ្តល់ប្រព្រឹត្តកម្មពិសេស និងការបើកច្រកទីផ្សារដល់ប្រទេសអភិវឌ្ឍតិចតួច ដែលមានទំហំសេដ្ឋកិច្ចនៅតូច ដើម្បីជំរុញការលើកទឹកចិត្តប្រទេសទាំងនោះ ឱ្យចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងចលនាពាណិជ្ជកម្មសេរីពហុភាគីប្រកបដោយតម្លាភាព។
ថ្លែងក្នុងពិធីបើកអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី៧ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) ដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប នាព្រឹកថ្ងៃទី២មីនា លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ក៏បានសង្កត់ធ្ងន់ថា កម្ពុជាពិតជាមានកិត្តិយសដ៏ឧត្តុង្គឧត្តមជាថ្មីម្តងទៀត ក្នុងការធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះ រៀបចំអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រី លើកទី ៧នាពេលនេះ។

ទន្ទឹមនេះ កម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសសមាជិក អាសិប ទាំងអស់ សូមអបអរសាទរចំពោះវឌ្ឍនភាពនៃការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង ដែលកំពុងបោះជំហានដល់ដំណាក់កាលការចរចាចុងក្រោយប្រកបដោយជោគជ័យ និងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី ដែលកំពុងដើរតួនាទីជាអ្នកសម្របសម្រួល ដឹកនាំការចរចានេះ៕
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បង្ហាញក្តីសង្ឃឹមថា ប្រទេសសមាជិកចរចាទាំងអស់នឹងមានឆន្ទៈនយោបាយរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង RCEP

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបង្ហាញសេចក្តីសង្ឃឹមថា ប្រទេសសមាជិកចរចាទាំងអស់ នឹងមានឆន្ទៈនយោបាយរួមគ្នាដើម្បីបញ្ចប់ជាស្ថាពរនូវកិច្ចព្រមព្រៀង អាសិប (RCEP) នេះ ក្នុងឆ្នាំ២០១៩ ដែលប្រទេសថៃនឹងត្រូវធ្វើជាប្រធានអាស៊ាន ស្របតាមការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូល អាសិប លើកទី២ កាលពីថ្ងៃទី១៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ នៅប្រទេសសិង្ហបុរី ដើម្បីអាចឈានទៅរកការចរចាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីផ្សេងៗទៀតក្នុងតំបន់។ លោកបានថ្លែងដូចនេះ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ក្នុងពិធីបើកអន្តរកិច្ចប្រជុំរដ្ឋមន្ត្រីលើកទី ៧ ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (RCEP) ដែលពិធីនេះប្រព្រឹត្តទៅ នៅសណ្ឋាគារសុខាអង្គរ ក្នុងខេត្តសៀមរាប។
លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន បានបញ្ជាក់ថា ប្រទេសសមាជិកនៃភាគីចរចាទាំងអស់ ទោះបីជាមានរបៀបវារៈសេដ្ឋកិច្ចផ្សេងៗគ្នា ត្រូវតែនាំគ្នាពិនិត្យកិច្ចព្រមព្រៀង អាសិប នេះ ដោយស្មារតីទទួលខុសត្រូវទៅលើទិដ្ឋភាពជារួម ដែលមានសក្តានុពល និងអត្ថប្រយោជន៍ ដើម្បីឱ្យដំណើរការនៃការចរចា អាចប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូន ហើយជំនះបាននូវឧបសតដែលនៅសេសសល់ ដើម្បីបញ្ចប់កិច្ចចរចាឱ្យបានទាន់ពេលវេលា ដែលបានកំណត់ប្រកបដោយតម្លាភាព ។

លោកនាយករដ្ឋមន្រ្តី ហ៊ុន សែន ក៏បានអំពាវនាវប្រទេសសមាជិកចូលរួមចរចាកិច្ចព្រមព្រៀង អាសិប ទាំងអស់ត្រូវមានឆន្ទៈនយោបាយ ហើយសូមផ្តល់ការណែនាំដល់សមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការចរចាពាណិជ្ជកម្មនេះ ប្រកបដោយភាពទន់ភ្លន់ ការយោគយល់គ្នា និងការផ្តល់ផលប្រយោជន៍ឱ្យគ្នាទៅវិញទៅមក ស្របតាមគោលការណ៍ណែនាំដែលបានឯកភាពគ្នា កាលពីឆ្នាំ ២០១២នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី ២១ នៅទីក្រុងភ្នំពេញ៕