Friday, October 03, 2014

សេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាន របស់ អ.វ.ត.ក, លោក ម៉ាទីន ខារ៉ុប គីនត្រូវតែងតាំង​ជា ចៅក្រមអន្តរជាតិ​បម្រុង​ថ្មីនៃ​អង្គ​ជំនុំ​ជម្រះសាលា​ដំបូងNo comments:

Post a Comment