Sunday, October 01, 2023

(វីដេអូ) បរាភវសូត្របរាភវន្តំ បុរិសំ មយំ បុច្ឆាម គោតមំ           ភវន្តំ បុដ្ឋុមាគម្ម កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយមកសូមទូលសួរ           នូវហេតុដែលគួរចម្រើនវិនាស

ប្រុសស្រីក្នុងលោកសន្និវាស​            ដែលនឹងវិនាសសាបសូន្យចាកគុណ ។

ឆ្ពោះព្រះគោតមព្រះអង្គមានបុណ្យ           មេត្តានិមន្តសម្តែងឲ្យទាន

ធម្មជាតិដូចម្តេចដែលជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

១.សុវិជានោ ភវំ ហោតិ សុវិជានោ បរាភវោ ធម្មកាមោ ភវំ ហោតិ ធម្មទេស្សី បរាភវោ

អ្នកដែលចម្រើនតថាគត​ស្គាល់ងាយ           អ្នកដែលអន្តរាយ​តថាគត​ស្គាល់ពិត

អ្នកប្រាថ្នាធម៌ល្អិតល្អក្នុងចិត្ត           ហើយខំប្រព្រឹត្តនឹងបានចម្រើន ។

អ្នកដែលទ្រុស្តធម៌ស្អប់ធម៌ឥតកើន           ឥតកើនចម្រើនវិនាសទៅមុខ ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម បឋមោ សោ បរាភវោ           ទុតិយំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី១ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី២អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

២- អសន្តស្ស បិយា ហោន្តិ សន្តេ ន កុរុតេ បិយំ           អសតំ ធម្ម រោចេតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

អ្នកដែលស្រឡាញ់ពេញចិត្តសេ្នហា           តែនឹងមនុស្សណាអសប្បុរស

តែងមិនស្រឡាញ់ពេញចិត្តទាំងអស់           នឹងអ្នកសប្បុរសមកធ្វើជាមិត្រ ។

សេចក្តីស្រឡាញ់ពេញចិត្តគំនិត           ហើយទៅគប់មិត្រអសប្បុរស

គាប់ចិត្តក្នុងធម៌ឬមួយរបស់           ហេតុនោះទាំងអស់នាំឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម ទុតិយោ សោ បរាភវោ           តតិយំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី២ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៣អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៣-និទ្ទាសីលី សភាសីលី អនុដ្ឋាតា ច យោ នរោ អលសោ កោធបញ្ញាណោ តំ បរាភវតោ មុខំ

អ្នកដេកច្រើន​១និយាយ​ច្រើន​១​           និងអ្នកឥតព្រួយឥតគិតប្រឹងប្រែង

អ្នកខ្ជិលប្រអូសមិនមានខ្នះខ្នែង           ខឹងច្រើនសម្តែងឲ្យគេឃើញបាន ។

ហេតុធម៌ទាំងនោះមិនជាកល្យាណ           នាំឲ្យខកខានខាតខូចប្រយោជន៍

មានជាប្រធានតិចច្រើនដោយហោច           នាំបង់ប្រយោជន៍ហើយឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម តតិយោ សោ បរាភវោ  ចតុត្ថំ ភគវា ព្រូហិ កឹបរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង​           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៣ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៤អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៤- យោ មាតរំ បិតរំ វា ជិណ្ណកំ គតយោព្វនំ           បហុសន្តោ ន ភរតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

នរជនណាមានទ្រព្យធនធាន           ហើយខ្លួនមិនបានចិញ្ចឹមរក្សា

មាតាបិតាដែលចាស់ជរា           ហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម ចតុត្ថោ សោ បរាភវោ           បញ្ចមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៤ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៥អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៥-យោ ព្រាហ្មណំ សមណំ វា អញ្ញំ វាបិ វនិព្វកំ មុសាវាទេន វញ្ចេតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

ជនបញ្ឆោតព្រាហ្មណ៍ឬពួកសមណៈ           ពួកស្មូមឬអ្នកដទៃៗ

ដោយមុសាវាទឃ្លាតពាក្យប្រពៃ           នោះប្រធាននៃសេចក្តីវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម បញ្ចមោ សោ បរាភវោ           អដ្ឋមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង​           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៥ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៦អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៦- បហុតវិត្តោ បុរិសោ សហិរញ្ញោ សភោជនោ   ឯកោ ភុញ្ជតិ សាទូនិ តំ បរាភវតោ មុខំ

បុរសអ្នកមានទ្រព្យធនធានច្រើន​           មាសប្រាក់ចម្រើននិងគ្រឿងអាហារ

លបលាក់របស់ដែលឆ្ងាញ់ពិសា           ស៊ីម្នាក់ឯងជាប្រធានវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម ឆដ្ឋមោ សោ បរាភវោ           សត្តមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៦ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៧អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៧-ជាតិត្ថទ្ធោ ធនត្ថទ្ធោ គោត្តត្ថទ្ធោ ច យោ នរោ សញ្ញាតឹ អតិមញ្ញេតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

អ្នកដែលប្រកាន់ជាតិទ្រព្យត្រកូល           ហើយមិនប្រមូលសាច់ញាតិសន្តាន

មើលងាយញតិខ្លួនដោយអាងខ្លួនមាន           នោះជាប្រធានសេចក្តីវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម សត្តមោ សោ បរាភវោ   អដ្ឋមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៧ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៨អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៨-ឥត្ថីធុត្តោ សុរាធុត្តោ អក្ខធុត្តោ ច យោ នរោ     លទ្ធំ លទ្ធំ វិនាសេតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

ជនអ្នកប្រព្រឹត្តល្បែងបីប្រការ           ល្បែងស្រីល្បែងស្រាល្បែងភ្នាល់ទាំងឡាយ

ធ្វើទ្រព្យខ្លួនមានឲ្យអន្តរាយ           ការល្បែងទាំងឡាយនោះនាំវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម អដ្ឋមោ សោ បរាភវោ    នវមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង​           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៨ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី៩អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

៩- សេហិ ទារេហិ អសន្តុដ្ឋោ វេសិយាសុ បទុស្សតិ   ទុស្សតិ បរទារេសុ តំ បរាភវតោ មុខំ

ប្រុសមិនត្រេកអរនឹងប្រពន្ធខ្លួន           ហើយទៅជាប់ជួននឹងស្រីពេស្យា

ទ្រុស្តនឹងប្រពន្ធកូនជននានា           ហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម នវមោ សោ បរាភវោ           ទសមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង​           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី៩ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី១០អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

១០- អតីតយោព្វនោ បោសោ អានេតិ តិម្ពរុត្ថនឹ តស្សា ឥស្សា ន សុបតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

បុរសមានវ័យដែលចាស់ហួសពេក​           ហើយមានតម្រេកដោយក្តីតណ្ហា

នាំយកស្រីក្មេងមកធ្វើភរិយា           ហេតុនោះទៅជានាំឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម ទសមោ សោ បរាភវោ  ឯកាទសមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី១០ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី១១អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

១១- ឥត្ថី សោណ្ឌឹ វិកិរណឹ បុរិសំ វាបិ តាទិសំ ឥស្សរិយស្មឹ ឋបេតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

បុរសតាំងស្រីអ្នកលេងខ្ជះខ្ជាយ​           ឬស្រីទាំងឡាយតាំងបុរសនោះ

ដែលជាអ្នកលេងខ្ជះខ្ជាយដូច្នោះ           អំពើទាំងនោះនាំឲ្យវិនាស ។

 

ឥតិ ហេតំ វិជានាម ឯកាទសមោ សោ បរាភវោ ទ្វាទសមំ ភគវា ព្រូហិ កឹ បរាភវតោ មុខំ

យើងខ្ញុំទាំងឡាយបានដឹងជាក់ស្តែង​           វិនាសនេះឯងព្រោះហេតុដូច្នោះ

ក្តីវិនាសនេះបើរាប់សង្រ្គោះ           វិនាសនោះឈ្មោះទី១១ទាន់ហន់ ។

បពិត្រព្រះអង្គព្រះនាមភគវន្ត           សូមទ្រង់និមន្តសម្តែងឲ្យទាន

វិនាសទី១២អ្វីជាប្រធាន           នាំសត្វឲ្យមានសេចក្តីវិនាស ។

 

១២-អប្បភោគោ មហាតណ្ហោ ខត្តិយេ ជាយតេ កុលេ​​ សោ ច រជ្ជំ បត្ថយតិ តំ បរាភវតោ មុខំ

ជនណាកើតក្នុងត្រកូលជាក្សត្រ​           អ្នកក្សត់សម្បតិហើយប្រាថ្នាធំ

ចង់បានជាស្តេចសោយរាជ្យស្តុកស្តម្ភ           ហេតុនោះនឹងនាំឲ្យដល់វិនាស ។

 

ឯតេ បរាភវេ លោកេ បណ្ឌិតោ សមវេក្ខិយ​ អរិយទស្សនសម្បន្នោ សលោកំ ភជតេ សិវំ 

ជនជាបណ្ឌិតគំនិតប្រសើរ​           បានឃើញដំណើរនៃហេតុវិនាស

ដល់សត្វក្នុងលោកសន្និវាស           គេចពីវិនាសគប់រកចម្រើន ។

បរាភវសុត្តំ និដ្ឋិតំ 


បុណ្យ​ស្រដៀង​គ្នា​នេះ

ភ្ជុំបិណ្ឌ ជាពិធីបុណ្យរបស់កម្ពុជា។ ប៉ុន្តែ ក៏មានពិធីបុណ្យសម្រាប់ឧទិសកោសលផលបុណ្យដែលមានភាពស្រដៀងគ្នានេះដែរ ដូចជានៅ សេរីលង្កា(ឧ. ការឧទិសដល់អ្នកដែលស្លាប់) ហើយក៏វាមានភាពប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹង Ghost Festival នៅ​តៃវ៉ាន់ផងដែរ (ដែល​វា​ទាក់​ទង​ទៅ​នឹង​ការ​បើក​ទ្វានរក​ យមរាជ ជាដើម)។

No comments:

Post a Comment